Peter’s solidariteitsverklaring

Solidariteitsverklaring (vanuit Tilburgse occupygroep)

Met verontwaardiging hebben wij, actievoerders van Occupy Tilburg,
kennis genomen van de reeks pogingen van plaatselijke bestuurders en
politici om Occupy-kampen en bijbehorende activiteiten te dwarsbomen,
tot aan ontruiming aan toe:
*In Eindhoven loopt op 29 november de verleende toestemming voor het
Occupy-kamp af; voortzetting van het kamp is daarmee in gevaar.
*In Arnhem dringt de plaatselijke VVD aan op opbreken van het kamp,
met verwijzing naar schade aan het plantsoen;
*In Rotterdam eiste Leefbaar Rotterdam van de burgemeester dat het
Occupy-kamp wordt beëindigd, vanwege het rommelige aanzien dat het
teweeg zou brengen; gelukkig gaf de burgemeester geen steun aan dit
idee en kan Rotterdam doorgaan.
*In Amsterdam dringt de burgemeester aan op verplaatsing van het kamp,
wèg van de centrale Beursplein-locatie, naar de Zuidas, vér buiten
de binnenstad.
*In Den Haag liet de burgemeester afgelopen vrijdag de
media-annex-EHBO-kar, van wezenlijk belang voor informatievoorziening
en hulpverlening, met machtsvertoon laten wegslepen; een inhoudelijke
motivatie ontbrak.
*Eveneens in Den Haag wil de uitkering stopzetten van baanloze
Occupyers ; dit voorstel wordt inmiddels door de landelijke
VVD-fractie ook ondersteund;
*In Breda tenslotte is een poging om een Occupy-kamp te vestigen al
binnen een dag door de politie beëindigd; een deel van de
actievoerders vetrok onder dreiging met middellijke arrestatie; een
ander deel werd daadwerkelijk opgepakt en korte tijd vastgehouden.

We protesteren met klem tegen al deze aanvallen op Occupy, en
verklaren ons solidair met de Occupyers in Eindhoven, Arnhem,
Rotterdam, Amsterdam. Den Haag, Breda en overal waar bestuur, politiek
en politie Occupy tegenwerken en bedreigen. Een aanval op één
Occupy-kamp is een aanval op ons allemaal. Occupy Arnhem en Eindhoven
dienen hun acties ongehinderd te kunnen voortzetten, evenals Occupy
Amsterdam – op de door Occupyers zelf gekozen plek. De
media/EHBO-kar dient terstond te worden teruggebracht door van
Aartsens politiemensen. Occupy Breda dient alsnog ongehinderd
gelegenheid te krijgen een kamp op te zetten op een door henzelf
geschikt geachte locatie.

In Tilburg is vooralsnog geen sprake van problemen vanuit stadsbestuur
en politie. We weten dat dit kan veranderen. We weten dat het
aantasten van kampen in andere steden ook de kampen die tot nu toe
ongehinderd hun gang kunnen gaan verzwakt. Elke ontruiming schept een
precedent voor een volgende ontruiming en geeft onze tegenstanders
moed. Ook daarom dringen we er met klem op aan dat deze tegenwerking
stopt, en roepen iedereen op om bij iedere tegenslag in grotere
aantallen terug te komen.

De algemene vergadering van Occupyers, 23 november 2011, Occupy
Tilburg.

Reacties zijn gesloten