“Occupy Eindhoven” door Lotte

Iets langer dan twee weken staan er tenten op het Clausplein, Occupy Eindhoven heeft het plein gebruikt om mensen de kans te geven samen te leven en zo is er een miniatuurmaatschappij ontstaan. In deze miniatuurmaatschappij bestaat een samenleving van mensen uit verschillende doelgroepen. Zo leven er ouderen, jongeren, werkenden, studenten, kinderen, mensen met een uitkering, mensen zonder uitkering èn zonder baan, mensen met psychische of lichamelijke aandoeningen, oftewel géwoon mensen zoals wij allemaal.

Deze mensen helpen elkaar in het voorzien van de primaire levensbehoeftes, er wordt gezorgd voor onderdak, eten en drinken, warmte, een dagbesteding (waarbij iedereen gebruik maakt van zijn of haar persoonlijke kwaliteiten) en als laatste maar zeker niet onbelangrijk, een samenzijn met andere mensen.
Dit samenzijn met zoveel mogelijk mensen is belangrijk om met elkaar in gesprek te komen, over wat er nu precies mis is met het huidige beleid in de wereld en hoe we eventueel kunnen komen tot een wèl werkend nieuw systeem voor iedereen.

Dagelijks vinden er openbare samenkomsten (vergaderingen) plaats, waartoe iedereen uitgenodigd wordt om de activiteiten van de Occupy beweging te bespreken.
Het benaderen en bewust maken van wereldbewoners is een van deze activiteiten. Occupy Eindhoven wordt steeds meer bezocht, het aantal permanente bezoekende activisten loopt op. Dit is maar goed ook, want kritische vraagstukken en alternatieven bedenkt men het best met velen. Daarnaast komt de miniatuurmaatschappij beter tot haar recht wanneer deze zorg draagt voor een grotere groep.

Dankzij het vele flyeren, de aankondigingen van workshops, de spontane jamsessies, het uitlokken van discussie, het publiceren van artikelen en filmpjes door in- en externe media heeft Occupy Eindhoven naamsbekendheid gekregen.
Nu is het zaak dat het balletje gaat rollen, maar verandering heeft tijd nodig, het huidige systeem was er toch ook niet binnen drie weken?

De doelen van Occupy Eindhoven zijn bekend, maar hebben nog meer tijd nodig om tot ontwikkeling te komen. Een mogelijk bezwaar dat gemaakt kan worden tegen deze ontwikkeling is dat de beweging mensen tot last zou zijn. Dit bezwaar blijkt irrelevant omdat er nog geen klachten bekend zijn bij de Occupy beweging.
Occupy Eindhoven nodigt iedereen (en dat wil zeggen àlle wereldbewoners) uit om een kijkje te komen nemen in ons tentenkamp voor meer informatie of om zich in te zetten op een manier die bij hem of haar past.

Wanneer we allemaal samenwerken is de wereld nog te redden,
de vraag is daarom: “Ben je deel van het probleem of ben je deel van de oplossing?”

Reacties zijn gesloten