“Occupy/99% gaat door” door Mark99

1,2,3..this is a test..a protest..and a process.
Voor de mensen, door de mensen.

De ‘Occupy/99% beweging’ had als een van zijn doeleinden het creeren van “Griekse,( Socrates..) open democratische pleinen en ‘bezettingen’ als protest en als signaal dat wij niet langer staan achter de huidige politieke en financiele structuur die veelal gebaseerd is op neo-liberaal/kapitalistisch gedachtengoed en winstbelang, een oneindige groei die niet langer houdbaar is en gepaard gaat met uitbuiting, slavernij, moord, censuur, onderdrukking en een gebrek aan respect voor de natuur en de mens.
Deze huidige structuur is daarbij in handen van een elite’van 1 procent die onze wetten maakt en ons afscheept met een theater show in bijv. Den Haag.
Politici die het goed bedoelen worden vaak gebruikt door een onmogelijk systeem waarbij te veel media wordt ‘gecontroleerd’ van bovenaf. Partijen zijn vaak corrupt en worden gebruikt door bedrijven en lobbyisten.
De Occupy beweging staat tevens voor de hernieuwde verlichting revolutie, de Arabische revolutie/lente en al die mensen die opstaan tegen onderdrukking en onrecht werledwijd.
Het is daarom dan ook een diverse solidariteitsbeweging.
Wij geloven in diversiteit en vrijheid (ook al is dat ergens een vaag begrip)..maar denk bijv. aan Sartre..die opkomt voor de vrijheid van meningsuiting in zn totale vrijheid..dit omdat hij ook zijn ‘tegenstanders’ wil horen, begrijpen en censuur enkel een vredige samenwerking tegenwerkt. De 99% procent is dus voor iedereen bedoeld..van links tot rechts.
Wij willen niet langer verdeeld en gebruikt worden door bijvoorbeeld nationalistische gevoelens. Het mag duidelijk zijn dat we toch allemaal op een wereld wonen..en niet enkel in ‘een land’.
Een dokter mag natuurlijk best wat meer verdienen dan een taxi chauffeur..(wij zijn geen communisten of zweverige hippies al zitten die er natuurlijk ook tussen..iedereen is welkom.. maar de Occupy bewging is daarin juist erg realistisch) Het gaat ons om het creeren van een nieuwe structuur die het volk echt inspraak geeft. Of een land nu wordt geregeert door een dictator of door enkele machtige bedrijven..het is allemaal even gevaarlijk en kwalijk.Hoe kan het zijn dat bijv, ByebyeBerlusconi zoveel media in handen heeft dat zijn partij zon beetje de volledige media beheert? Hetzelfde gebeurt gebeurt globaal en ook in Nederland. Dat soort ‘mafia’ praktijken kunnen wij niet langer toelaten.
Wij moeten onze vrijheden beschermen tegen alle gevaar..of dat nu van bedrijven, rechts of links komt…stop de OV (controle) chip-kaart, het bigbro kilometersheffingskastje, de waanzin omtrent media beperkingen, patentrecht dat wordt misbruikt, onzinnige regels terwijl de ‘mafia’ maar door gaat met winst maken en het vernielen van onze aarde..vaak lijkt de politiek een gekkenhuis uit een slechte B-film waarbij nog enkel geld regeert.
Hoe kan de burger nog eerlijk ‘kiezen’ als deze continu wordt voorgelogen in de media en wordt kort gehouden ook op financieel gebied. Wanneer goede alternatieven worden ontkend en onmogelijk worden gemaakt.

Een doel van de Occupy (99%/Occupy Wall street/Worldwide) movement,(deels een oproep van de “Adbusters” groep uit Amerika en diverse actiegroeperingen,activisten en ook stammen die worden onderdrukt) was het daadwerkelijk bezetten van pleinen en straten als duidelijk signaal naar de politiek.
Daarnaast wil de beweging een wereldwijde ‘grassroots (anti- austerity) movement’ zijn en worden voor simpelweg alle mensen. Door eigen sociale media zouden we ook in de toekomst in korte tijd kunnen oproepen voor directe actie zoals wereldwijde stakingen, bezettingen’ omtrent onderwerpen die wij zelf naar voren schuiven en een succes worden door de opkomst die wordt bepaald door natuurlijk de mensen zelf omdat het allemaal vrijwillig is en zonder leiders (zodat het niet ‘gekaapt’ kan worden door enkelen). Ons doel moet dus tevens worden om een goed georganiseerd netwerk op te zetten. Doordat de protesten dan wereldwijd zijn en zo massal kunnen we een netwerk worden dat niet genegeerd kan worden en wel degelijk een groot verschil kan maken wanneer regimes, regeringen, banken, bedrijven, instituties van alle soort (politiek/religieus/financieel) te ver gaan.
Er zijn bijv talloze kleine actiegroepen omtrent mensenrechten, milieu, sociale voorzieningen, vakbonden etc en bezorgde mensen die wel een verschil willen maken nog durven dromen van een betere wereld..in feite zijn dat stiekem de meeste mensen in hun hart.Daarom is revolutie niet te stoppen als het echt nodig is.(Liefde overwint inderdaad alles)
Wij, de 99% willen deze mensen verenigen, ook voor de toekomst die we samen gaan schrijven en maken.
In plaats van enkel te vechten voor ‘single topics’ moeten we samenwerken en zo stap voor stap de mistanden en het onrecht aanpakken op globale schaal. Van het probleem in Tibet tot aan de vernietiging Amazone..we kunnen veel bereiken als we samenwerken en stoppen met enkel petities tekenen en geld doneren..dircete vredige actie is een onderdeel van de beweging.De ene maand stoppen we bedrijven die mensen uitbuiten..de volgende maand stoppen we een dictator..en zo gaan we door…om dat het moet. Oneworld..One for all!

Occupy together. *(Goede tekst staat ook in “Buiten de orde” magazine; “Occupy everything”)

Reacties zijn gesloten