Over Occupy

De Occupy beweging is volledig onafhankelijk. De Occupy beweging bestaat uit mensen met uiteenlopende meningen.

De Occupy beweging is van het volk, van de 99%.

De Occupy beweging is niet van vakbonden of partijen.

Vakbonden of partijen vertegenwoordigen de 99% niet. Kom als jezelf. Omdat alleen jij jezelf kan vertegenwoordigen.

Wat houdt de Occupy beweging in?

Vraag je je ook af waar de Occupy protesten, zoals Occupy Wall Street en Occupy Eindhoven nou werkelijk over gaan? Ben je benieuwd wie die 99% is en krijg je geen bevredigend, duidelijk antwoord van de media? We gaan je hier een antwoord op je vragen proberen te geven.

Wie zijn de 99%?

De gedachte achter de 99% uitdrukking is dat alle macht en rijkdom in de wereld in handen is van slechts 1% van de wereld bevolking. Deze 1% van de wereldbevolking zijn de olie magnaten, de bankiers, de politici, de staatshoofden, de directeuren van te grote coöperaties, investeerders, speculanten en dergelijke. De 99% vertegenwoordigt alle mensen die deze macht en rijkdom niet bezitten. Dit zijn de leraren, de buschauffeurs, de studenten, de huisvrouwen, de professoren en de zelfstandige ondernemers.
Het zijn de minderheden, de statelozen, de werklozen. Het zijn de middenklassers en ook de allerarmsten en de allerkwetsbaarsten. Hoogstwaarschijnlijk staat de 99% ook voor jou!

Waar gaat de Occupy of de 99% beweging over?

In de media wordt de beweging vooral uitgelegd als een protest tegen de banken die verantwoordelijk zouden zijn voor de economische crisis. Hoewel de pijlen momenteel op deze banken gericht lijken te zijn is dit echter een symbool dat staat voor de grote ongelijkheid in de wereld veroorzaakt door een afbrokkelend systeem.

Het huidige systeem is gebaseerd op een oneindige groei. Onuitputtelijk bestaat niet en dat de aarde niet onuitputtelijk is begint steeds duidelijker te worden. De economie is een groot piramide spel en vrije markt is een leugen geworden. De aarde en de financiële markt zijn stervende maar de 1% probeert met allerlei hulpgrepen dit stervende systeem in leven te houden, ten koste van de 99%. Dit komt goed tot uiting in de manier waarop overheden hun banken proberen te redden terwijl er sociale voorzieningen worden gekort, belastingen verhoogd en telkens kosten worden gemaakt aan nieuwe gewapende conflicten.

De beweging is gericht op meer dan alleen het afbrokkelende economische systeem. Ook een ander systeem wordt aan de orde geroepen, namelijk het kies systeem. Hoewel het uitgangspunt van democratie positief is blijft er van het uitgangspunt in de praktijk weinig over. De democratie zoals die nu wordt ingevuld is een schijndemocratie.
Het kiezen van vertegenwoordigers die hun afspraken niet nakomen is GEEN democratie. Eens in de vier jaar een hokje aankruisen betekent niet dat het volk regeert. En een wereld waarin valutaspeculanten meer macht hebben dan democratische instituties, en enkele multinationals meer omzet hebben dan het bruto nationaal product van veel complete landen, kunnen we überhaupt niet democratisch noemen.

Hoe vaak wordt je stem gehoord in de politiek? Hoe vaak wordt er echt geluisterd naar het volk? Onze ‘democratisch verkozen’ politici doen niet wat er door de bevolking van hen gevraagd wordt of wat zij beloven te doen. Dat is zo hier in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. In andere delen van de wereld had men dit al langer door en dit resulteerde in de opstanden zoals de Arabische Lente, de Spaanse en Griekse revolutie. DE WERELD IS TOE AAN EEN NIEUW SYSTEEM!

Wie zijn de leiders?

Het opmerkelijke aan deze revolutie is dat er geen leiders zijn. Geen enkele organisatie of politieke partij is de initiator van deze beweging (al wordt dit soms wel geclaimd). Deze revolutie is een echte volksbeweging! Iedereen doet mee vanuit eigen initiatief en elk genomen initiatief ten behoeve van deze beweging wordt toegejuicht.
De organisatie van deze revolutie is een voorbeeld voor de nieuwe wereld die wij voor ogen hebben, waarin iedereen naar kunnen zijn steentje bijdraagt en waarbij beslissingen in overeenstemming met elkaar genomen zullen worden. Dat deze methode werkt blijkt wel uit de verschillende initiatieven die tot stand komen en uit de gestage groei van deze revolutie WERELDWIJD!

Met welk doel?

Er wordt in de media veelal aangegeven dat dit een demonstratie of revolutie is met een gebrek aan een doel. Dat is niet zo. Het doel van deze beweging is om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de grote problemen op de wereld en het falen van de twee meest misbruikte ideologieën van de westerse wereld: Namelijk het kapitalisme en democratie.

Daarnaast willen wij mensen bewust maken van de macht die zij zelf hebben.
Veel te vaak zeggen mensen: “De wereld zit niet goed in elkaar, maar zo is het nu eenmaal.” “Je kan er toch niets aan veranderen.”
Tegen de mensen die zo denken willen wij zeggen: WIJ ZIJN DE 99%! ALS WIJ SAMEN BESLUITEN DAT WIJ DE WERELD WILLEN VERANDEREN DAN KUNNEN WIJ DEZE VERANDEREN!
Vanuit deze bewustwording groeit onze beweging, en terwijl onze aantallen groeien ligt een einde van het huidige systeem binnen handbereik. Het uiteindelijke doel van deze revolutie is dan ook een totale omverwerping van het huidige wereld systeem, zonder ook maar één vorm van geweld. Het gaat dus ook om een innerlijke revolutie die het oude denken van de wegwerp/hokjes maatschappij gaat veranderen.

Een groot doel? Absoluut! Onmogelijk? NIETS IS ONMOGELIJK! Wij zijn het systeem!

Na de revolutie

En wat gaan wij doen als wij het doel van deze revolutie hebben bereikt? Hoe gaan wij van daaruit verder? Hoe richten wij de wereld hierna verder in? Helaas hebben wij ook niet alle antwoorden. Vanuit de ruïnes van de oude wereld zullen wij SAMEN een nieuwe wereld moeten bouwen. Over de manier waarop wij dat moeten gaan doen wordt er op dit moment hevig gediscussieerd dit gebeurd op de bezette pleinen en op diverse internetfora, zoals op ons Eindhovense forum of op occupyamsterdam.nl.

In ieder geval is de consensus dat wij naar een systeem toe willen wat zorgt voor:
Gelijkwaardigheid op de wereld
Eerlijke verdeling van welvaart
Vrije meningsuiting
Invloed op politiek
Behoud van natuur
Focus op duurzaamheid

Natuurlijk is het beangstigend om de wereld zoals wij die allemaal kennen op te geven en van hieruit een totaal nieuwe en onbekende weg in te slaan. “Wij kennen het monster waarvoor wij willen wegrennen, maar de enige vluchtweg ligt in het donker verborgen…”

Wij, de 99%, zijn maar al te graag bereid om deze nieuwe onbekende weg in te slaan. Wij zijn ons ervan bewust dat deze weg niet altijd de makkelijkste zal blijken te zijn, wij zullen ons hoofd moeten breken over vele verschillende vraagstukken en zullen niet altijd direct het juiste antwoord vinden. Toch verkiezen wij deze weg boven de weg die het monster ons inleidt, want deze weg resulteert in een diepe afgrond waarvan wij de rand nu al kunnen zien.

Ontstaan

Op 17 september begonnen de #occupywallstreet demonstraties in de VS. Sindsdien gaat Occupy de hele wereld over en groeit met de dag. Wereldwijd eisen mensen vrijheid en gelijkheid voor iedereen. Iedereen dient een eerlijke toegang te krijgen tot de rijkdommen van de wereld, en een gelijk beslissingsrecht te hebben. Niet slechts enkelen!

Occupy Eindhoven is een actie in samenwerking met de #globalchange en #occupywallstreet demonstraties. Wij willen door een vreedzame demonstratie de aandacht op deze onderwerpen vestigen.

We nodigen iedereen uit om met ons naar oplossingen te zoeken en met ons een verbetering te bewerkstelligen! Vooruitgang, samenwerking en bewustwording zijn de sleutelwoorden van deze activiteiten.

Occupy Eindhoven heeft geen leiders of vertegenwoordigers. Dit is een actie namens en voor iedereen.

In solidariteit met occupywallst.org zullen we in Eindhoven op 5 november gaan bezetten.

Statement

We zijn gewone mensen. We zijn, zoals jij, individuen die elke ochtend opstaan om te studeren, werken of werk te zoeken. We zijn mensen met familie en vrienden.

Sommigen zien zichzelf als progressief, anderen als conservatief. Sommigen geloven in een God, anderen in een ideologie of politieke opvatting en anderen weten nog niet waarin ze durven geloven.

We zijn echter allemaal bezorgd vanwege de politieke, economische en sociale toestand om ons heen. We zijn gevangen in het spel van politici, zakenlui en bankiers waarin het gros wordt achtergelaten; achtergelaten zonder stem of uitzicht op fundamentele verbetering.

Gelijkheid, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid, ontwikkeling, welvaart en welzijn voor de bevolking hoort het streven van elke ontwikkelde maatschappij te zijn.

Onze monetaire, economische en politieke systemen slagen er niet in deze rechten te doen gelden en zijn in veel gevallen eerder een obstakel in de realisatie ervan.

Ons monetaire systeem geeft de bank de mogelijkheid geld uit lucht te maken en uit te lenen tegen rente. De opbouwende rente voor het individu, het bedrijf of de samenleving -in de vorm van overheidsschulden- laat een samenleving achter in exponentiële schuld en concentreert macht op een schaal ongekend in onze geschiedenis. Dit maakt de weg vrij voor een onethische graaicultuur van immense proporties.

De werking van ons huidige economische systeem versterkt vervolgens de ongelijkheid en schaarste. Waar onze kennis van techniek en automatisering ons overvloed en vrijheid zou kunnen bieden, laat het economische en politieke systeem ons achter met een ongelijke verdeling van welvaart en macht. De vruchten van onze kennis en vooruitgang dienen nu slechts enkelen en laten een steeds grotere groep binnen de 99% in behoeftigheid achter.

De macht van de politiek ligt vervolgens in de verdeelsleutel van deze schaarste, maar deze macht wordt aan alle kanten beperkt door ondemocratische factoren. Zij is onderhevig aan groeiende schuld bij de banken via het monetaire systeem én onderhevig aan de noodzaak tot economische groei om de uitgaven -na renteaflossing- gelijk te houden. De schuld van de overheid mag immers niet meer dan 60% van het Bruto Binnenlands Product (BNP) zijn. Fictieve schulden, reële bezuinigingen. De politiek speelt het spel der bezuinigen in volle onwetendheid, weigerend om out of the box te denken die de 1% voor haar heeft geschapen. De democratie, gevangen in verdelingsvraagstukken, representeert niet de belangen van ons, de 99%.

We bevinden ons in een systeem gefocust op de accumulatie van geld. Het is een in stand gehouden schaarstemiddel om ons toegang te geven tot de grondstoffen en goederen. Zoals het World Food Programme evenals de Verenigde Naties (middels FPA) erkennen is er genoeg voedsel om ons allen te voorzien. Armoede lijkt zo meer te zeggen over de mogelijkheid om goederen uit een systeem te onttrekken met behulp van het schaarstegoed geld. In deze zoektocht naar geld creëren we naast armoede een verspilling van grondstoffen en vernietigen een bewoonbare planeet.

In een wereld vol mogelijkheden lijkt de keuze van de consument steeds beperkter. In een wereld vol rijkdommen weegt de noodzaak tot arbeid om aan geld te komen steeds minder op tegen de mogelijkheden die het biedt. We dragen allen bij aan de versterking van dit systeem.

De schaamteloze toe-eigening van zowel grondstoffen als menselijk kapitaal houdt echter op, hier en nu!
We hebben een revolutie nodig die het welzijn van mens, maatschappij en aarde weer bovenaan zet.

We vragen om verdieping en bewustwording. Een begrip dat enkel kan vragen om verandering. Dat begint bij het individu, maar samen vinden we elkaar en maken het verschil. Laten we ons verzamelen en invulling geven aan ideeën voor de dag van morgen.

Het is tijd om samen te komen en onze krachten te bundelen. Het is tijd voor verandering! Het is tijd om samen toe te werken naar een betere samenleving voor allen.

Ik weet dat wat ik doe het verschil maakt.
Ik bén de verandering en sta in één van de volgende steden:
Amsterdam,
Den Haag,
Rotterdam,
Eindhoven,
Tilburg,
Heerlen,
Nijmegen,
Utrecht,
Venlo,
Zwolle,
Groningen
Windschoten
Maastricht
WIJ ZIJN DE 99%

Reacties zijn gesloten