Occupy en ik

Op deze pagina komen stukken geschreven door mensen die actief zijn binnen Occupy Eindhoven waarin ze vertellen waarom ze deel nemen.

Als je geïnteresseerd bent jou stuk hierbij te plaatsen, stuur het dan in per email aan mediateam@occupyeindhoven.nl


“Occupy de VN” door Wouter
Om de eerlijke wereld die de grensoverschrijdende Occupy-beweging beoogt in het vizier te krijgen, zullen de Occupiers aller landen zich moeten verenigen. Elke nationale Occupybeweging…

Occupy Eindhoven door Lotte
Iets langer dan twee weken staan er tenten op het Clausplein, Occupy Eindhoven heeft het plein gebruikt om mensen de kans te geven samen te leven en zo is er een miniatuurmaatschappij ontstaan…..

“Occupy/99% gaat door” door Mark99
De ‘Occupy/99% beweging’ had als een van zijn doeleinden het creëren van “Griekse,( Socrates..) open democratische pleinen en ‘bezettingen’ als protest en als signaal dat wij niet langer staan achter de huidige politieke en financiële structuur die veelal gebaseerd is op neoliberaal/kapitalistisch gedachtegoed en winstbelang….

“Van Rommelmarkt tot Mediamarkt” door Patrick
Met de Mediamarkt om de hoek van de aangrenzende “WitteDame”, lijkt Occupy Eindhoven door voorbijgangers niet langer aangezien voor een rommelmarkt waar 99% van de klagende bevolking geen interesse in bleek te hebben, maar groeit het aantal sympathisanten per dag gestaag….

‘Ride the Occupy-train’ door Lindy
De trein die revolutie heet
is op gang gekomen.

cindy’s occupy
Welke boodschap wil Occupy Eindhoven overbrengen?
Onze huidige economie is gebaseerd op oneindige groei terwijl onze aarde niet onuitputtelijk is. Groei op de ene plek komt tot stand door verarming elders. De inrichting…..

voorstel van Debbie
In de VS hebben ze een nieuwe website, waar de rijken die hun macht misbruiken besproken worden bij naam. http://www.bravenewfoundation.org/whoarethe1percent/ Zoiets kunnen we ook gebruiken tegenover onze politici….

Reacties zijn gesloten