cindy’s occupy

Welke boodschap wil Occupy Eindhoven overbrengen?
 
Onze huidige economie is gebaseerd op oneindige groei terwijl onze aarde niet onuitputtelijk is. Groei op de ene plek komt tot stand door verarming elders.
De inrichting van ons huidige monetaire systeem creëert structurele armoede en ongelijkheid en werkt steeds meer alleen in het voordeel van de elite (bijv. oliemagnaten, financiële instituten, directeuren van topbedrijven, staatshoofden). Daarnaast is er weinig transparantie wat in veel gevallen corruptie als gevolg heeft.
Dit alles veroorzaakt steeds meer centralisatie van macht en rijkdom.
Deze elite (“de 1%”) doet er ten koste van de gewone mens (“de 99%”) en het milieu alles aan om deze macht en rijkdom te behouden en nog meer macht en rijkdom te verkrijgen. Het welzijn en geluk van de mens staat hierbij niet centraal en we groeien helaas op in een wereld waar competitiedrang , geldbelustheid en individuele machtsvergroting wordt gestimuleerd, terwijl saamhorigheid, mede-menslievendheid en keuzes maken middels het volgen van ieders intuïtie volledig naar de achtergrond wordt gedrukt.
We zijn door dit alles nu op een punt gekomen dat de politiek de belangen van het volk en het milieu niet meer vertegenwoordigt, maar die van de 1% aan de top (in de vorm van een schijndemocratie).
Het merendeel van de mensen is zich niet bewust van deze problematiek of beschikt niet over voldoende kennis van zaken om hier wat tegen te doen. Hierdoor wordt de problematiek in stand gehouden.
Occupy Eindhoven kent geen leiders.
Occupy heeft geen leiders omdat  de beweging hierdoor ongrijpbaar is. Bewegingen worden namelijk vaak “gekaapt” door bepaalde belangengroepen of geïnfiltreerd door de gevestigde orde. 
 Occupy is een plek waar iedereen zijn persoonlijke ongenoegen mag uiten en niemand uitgesloten wordt. Iedereen mag zich aansluiten en op zijn eigen manier initiatieven nemen. Het probleem is complex en er is dus ook een complexe oplossing nodig waaraan iedereen kan en mag bijdragen.
Dat deze methode werkt, blijkt wel uit de verschillende initiatieven die tot stand komen en uit het feit dat steeds meer mensen over de hele wereld zich aansluiten! Ongeveer 2600 steden over de hele wereld worden momenteel “bezet” en de beweging groeit nog altijd.
 Waarom kiezen sommige Occupiers ervoor in een tentje te gaan bivakkeren?
Door de langdurige bezettingen (tonen van onverzettelijkheid) hopen we dat bovenstaande problematiek  globaal de aandacht krijgt en ter discussie wordt gesteld. Het tentenkamp fungeert dan ook als discussieplatform. We willen dat mensen zelf eens goed gaan nadenken over hoe we deze problematiek gezamenlijk kunnen oplossen en dat we onze politici die helaas machteloos staan tegenover de elite, eens een gezamenlijk handje gaan helpen.
Samen staan we sterk!

Als symbool voor de steeds grotere kloof tussen arm en rijk.

Uit solidariteit aangezien miljoenen gezinnen over de wereld door het instorten van de huizenmarkt (waar Wall Street voor verantwoordelijk is) op straat zijn beland.

Op den duur zullen de kampen wellicht verdwijnen en zal er op andere manieren verder gegaan worden.
Moeten occupiers niet werken?
De Nederlandse economie staat er op het moment (nog) veel beter voor dan de meeste andere landen. Vandaar dat sommige Occupy kampen in Nederland relatief gezien ook veel steun krijgen van werklozen (wat ook logisch is aangezien zij het hardst getroffen zijn en simpelweg meer tijd hebben). Echter word Occupy Nederland merendeels gesteund door ‘’parttime Occupiers’’ net als in de rest van de wereld! Ook zijn er occupiers die iedere ochtend gewoon naar hun werk gaan.

Occupiers werken dag in dag uit met passie en een extreem doorzettingsvermogen om mensen bewust te maken van het leven hier op aarde wat we met zijn allen hebben gecreëerd en tot dusver in stand houden in de hoop op een algemeen bewustzijnsvergroting. Al is dit een van de meest cruciale “banen” op aarde die een ieder zich kan bedenken, helaas krijgen zij hier geen geld voor en worden ze hier ook nog minachtend op aangekeken door menigeen. Er zijn zelfs occupiers die naast hun baan hun hele sociale leven (vrijwillig) hebben opgegeven om mens en natuur te helpen.

Helaas concluderen wij tot op heden dat meerendeel van de mainstream media hier een totaal ander beeld van schetst aangezien zij gespitst zijn een negatieve beeldvorming rondom Occupy te creëren in plaats van inhoudelijk in te gaan op aspecten die in het belang zijn van een ieder van deze samenleving. Dit is ronduit betreurenswaardig.
Wat willen wij bereiken?
Mensen bewust maken van bovenstaande problematiek, zodat we samen alternatieve oplossingen kunnen bedenken.

Mensen laten inzien dat er voor enkele van deze problemen al diverse alternatieven (in gebruik) zijn.

Mensen bewust maken van de macht die het volk uit kan oefenen om verandering te bewerkstelligen.

Vanuit deze globale bewustwording en verandering in gedachtengang bouwen aan een eerlijkere en duurzamere wereld.

Mensen stimuleren hun hart te volgen.

Reacties zijn gesloten